Oficina renovada

canvi d'ús

Apartamento urbano moderno

 

Tens un local  i el vols transformar en habitatge ?

T'expliquem aspectes a tenir en compte per tal de portar aquest projecte a terme.

 

La NORMATIVA URBANISTICA és un dels aspectes a considerar ja que s'ha de comprovar que els paràmetres urbanistics ho permetin

El local en qüestió ha de permetre aquesta adaptació tenint en compte que es pugui donar cumpliment a la totalitat de NORMATIVA vigent.

Per últim pero no menys important que en els estatuts de la COMUNITAT VEINAL estigui contemplada aquesta opció.

Si els aspectes anteriors son favorables podem tirar endavant el nostre projecte.

 

A partir d'aqui serà necessaria la redacció per part de l'arquitecte d'un projecte de canvi d'ús que contempli les reformes pertinents per tal d'adequar l'espai existent i transformar-lo en habitatge. El projecte visat pel Col.legi d'Arquitectes s'entrara a l'Ajuntament corresponent per tal d'obtenir la llicència d'obres. Un cop finalitzades les obres es tramitarà la cèdula d'habitabilitat i el local podrà passar a considerar-se com habitatge.

 

canvi d'ús /comprovacions prèvies
canvi d'ús /procediment
canvi d'ús /cost